رنگ U-PVC زبرا

قابلیت اجرا با پیستوله و قلمو !

مراحل رنگ آمیزی پروفیل UPVC

اجرای رنگ پروفیل زبرا برای انواع درب و پنجره UPVC نصب شده و کارگاهی .